Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1.1. Organizatorem konkursu jest strona www.dermatopik.pl.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia lub niepełnoletnia (mająca zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na wzięcie udziału w konkursie)
1.4. Nagrodą dla laureata jest ebook „Rana” Aleksandry Borkowskiej

 

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:
2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej www.dermatopik.pl.
2.2 Konkurs będzie trwał w dniach 31 sierpnia 2019 do 15 września 2019 do godziny 23:59.

 

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:
3.1. Zadaniem konkursowym jest zostawienie komentarza pod postem, w którym zostanie ogłoszony konkurs.
3.2. Laureatem konkursu zostanie jedna osoba wybrana przez Organizatora.
3.3. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę.
3.4. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: adresu e-mailowego, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.
3.5. Wypełnienie zadania konkursowego wskazanego w punkcie 3.1. jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:
4.1. Laureat wyłoniony zostanie najpóźniej 22 września 2019.
4.2. Laureat powiadomiony zostanie o wygranej za pośrednictwem publikacji wyników na stronie www.dermatopik.pl w poście, w którym został ogłoszony konkurs
4.3. W przypadku braku dostarczenia adresu email przez laureata w terminie 7 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.