Regulamin konkursu

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.1. Organizatorem konkursu jest strona www.dermatopik.pl.
1.2. Konkurs jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem.
1.3. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
1.4. Nagrodą dla laureata jest zestaw kosmetyków Nivelium (balsam emoliencyjny, szampon w kremie oraz serum punktowe) ufundowane przez Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

2. ZAŁOŻENIA KONKURSU:

2.1. Konkurs będzie ogłoszony na stronie internetowej www.dermatopik.pl.
2.2 Konkurs będzie trwał w dniach 1 marca 2018 do 11 marca 2018 do godziny 23:59.

3. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU:

3.1. Zadaniem konkursowym jest odpowiedź na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem, w którym zostanie ogłoszony konkurs.
3.2.Warunkiem udziału w konkursie jest zasubskrybowanie i potwierdzenie subskrypcji newslettera Dermatopik oraz pozostanie na liście subskrybentów przynajmniej do czasu ogłoszenia wyników konkursu. Dołączyć do newslettera można na stronie www.dermatopik.pl oraz www.dermatopik.pl/newsletter
3.3. Laureatami konkursu w liczbie 2 zostaną osoby wybrana przez Organizatora.
3.4. Jedna osoba może wygrać jedną nagrodę.
3.5. Organizator oświadcza, że dane osobowe uczestnika w zakresie: imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego lub stacjonarnego, adresu e-mailowego oraz adres zamieszkania, będą przetwarzane przez Organizatora Konkursu w celu realizacji umowy przystąpienia do konkursu i jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator gwarantuje prawo wglądu do danych osobowych uczestnika oraz ich poprawiania, jak również żądania zaprzestania przetwarzania danych. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne.

4. PRZYZNAWANIE NAGRÓD:

4.1. Laureat wyłoniony zostanie najpóźniej 14 marca 2018.
4.2. Laureat powiadomiony zostanie o wygranej za pośrednictwem publikacji wyników na stronie www.dermatopik.pl
4.3. W przypadku braku dostarczenia danych adresowych przez Laureata w terminie 5 dni od dnia poinformowania o wygranej, prawo do nagrody wygasa.
4.4. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.
4.5. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.
4.6. Nagrody mogą zostać wysłane jedynie na terenie Polski.
4.7. Nagrody zostaną wysłane na koszt organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawę nagród.


Inline
Inline