Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Polityka Prywatności

Administratorem strony jest Green Robots – Adam Chodera, ul. Kazimierza Porębskiego 15/2, 80-180 Gdańsk, NIP 8792628622, REGON 364179801.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@dermatopik.pl


Skrócona wersja – najważniejsze informacje

 1. Zapisując się do newslettera, zostawiając komentarz, składając zamówienia w naszym sklepie internetowym, dodając opinię, kontaktując się z nami przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Korzystamy z narzędzi analitycznych, takich jak Google Analytics, które zbierają anonimowe informacje na temat Twoich odwiedzin strony, takie jak podstrony, które wyświetliłeś, czas, jaki spędziłeś na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google dotyczące usługi Google Analytics.
 4. Zapewniamy Ci możliwość udostępniania treści dostępnych na blogu w serwisach społecznościowych. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Oracle dotyczące usługi AddThis.
 5. Wyświetlamy na stronach treści pochodzące z serwisów społecznościowych, takich jak Facebook (likebox) oraz Instagram (instagram feed). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.
 6. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.
 7. Korzystamy z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w serwisie Facebook. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook.
 8. Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego i komfortowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Ciebie wystarczające, poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Dane osobowe

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Green Robots – Adam Chodera, ul. Kazimierza Porębskiego 15/2, 80-180 Gdańsk, NIP 8792628622, REGON 364179801
 2. Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: postanowienia poniżej zawierające szczegółowy opis różnych celów przetwarzania danych).
 3. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:
 4. prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 6. prawo do przenoszenia danych,
 7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
 8. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.
 9. Powyższe uprawnienia możesz realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 RODO, kontaktując się z nami pod adresem kontakt@dermatopik.pl. Możemy odmówić Ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Przykładowo, możemy odmówić Ci usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy.
 1. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć zamówienie, zapisać się na newsletter, skontaktować z nami, odstąpić od umowy, złożyć reklamację lub dodać komentarz na blogu.
 1. Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 1. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1. Green Robots – Adam Chodera, jako administrator danych osobowych, a także:
  2. podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,
  3. banki i podmioty zapewniające płatności elektroniczne w celu niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży oraz w celu niezbędnym do obsługi płatności związanych z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży,
  4. podwykonawcy, dostawcy lub zleceniobiorcy działający na rzecz Green Robots – Adam Chodera w celu przygotowania, produkcji, konfekcjonowania, pakowania i wysyłki produktów będących przedmiotem umowy sprzedaży,
  5. podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,
  6. biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,
  7. biegli rewidenci lub firmy audytorskie wykonujące audyt sprawozdań finansowych,
  8. kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego,
 2. Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Cele i czynności przetwarzania

 1. Składanie zamówienia. Składając zamówienie za pośrednictwem sklepu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres do dostawy zamówienia. Możesz również podać dodatkowe dane, takie jak informacje o prowadzonej działalności gospodarczej. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy sprzedaży, którą zawierasz na podstawie regulaminu sklepu.
 3. Dane podane w formularzu zamówienia zostaną zapisane w bazie sklepu i będą w niej przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem sklepu umowy sprzedaży. Każde zamówienie odnotowywane jest jako odrębna pozycja w bazie. Oprócz danych osobowych odnotowywane są również szczegóły zamówienia takie jak data złożenia zamówienia, przedmiot i wartość zamówienia, wybrany sposób dostawy i płatności.
 4. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy, dane nadal mogą być przez nas przetwarzane w celach statystycznych i archiwalnych.

Newsletter.

 1. Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail oraz imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera.
 2. Dane przekazane nam podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Ci newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas zapisywania się do newslettera.
 3. Dane przetwarzane są w ramach systemu mailingowego MailerLite .
 4. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.
 5. W każdej chwili możesz sprostować swoje dane zapisane w bazie newsletterowej, jak również zażądać ich usunięcia, rezygnując z otrzymywania newslettera.
 6. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera, możesz skorzystać z linku umieszczanego w każdym newsletterze lub skontaktować się z nami, pisząć na adres e-mail kontakt@dermatopik.pl

 

Kontakt e-mailowy

 1. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazujesz nam swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w takim przypadku jest Twoja zgoda wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu.
 3. Twoje dane osobowe przekazywane nam w ramach kontaktu e-mailowego przetwarzane są wyłącznie w celu obsługi Twojego zapytania.
 4. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony.

Komentarze na blogu

 1. Dodając komentarz na blogu, musisz podać swoje imię oraz adres e-mail. Twoje imię zostanie opublikowane wraz z treścią komentarza na blogu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda wynikająca z woli dodania komentarza.
 3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas funkcjonowania bloga. W każdej chwili możesz podjąć decyzję o usunięciu komentarza, co skutkować będzie również usunięciem twoich danych osobowych z bazy.

Faktury

Jeżeli w związku ze złożonym zamówieniem, wystawiamy Ci fakturę, to w tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe w zakresie niezbędnym do wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w tym przypadku jest wypełnienie prawnego obowiązku wystawienia faktury. Ponadto, wszystkie wystawione faktury uwzględniane są w dokumentacji księgowej, w związku z czym Twoje dane w sposób naturalny będą przetwarzane w ramach tej dokumentacji przez okres czasu wymagany przez przepisy prawa.

Zwroty i reklamacje

 1. Jeżeli odstępujesz od umowy zawartej za pośrednictwem sklepu lub składasz reklamację dotyczącą kupionych produktów, to przekazujesz nam dane zawarte w formularzu odstąpienia od umowy lub w formularzu reklamacyjnym, a my te dane przetwarzamy w celu realizacji procedury odstąpienia od umowy lub procedury reklamacyjnej.
 2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest w tym przypadku wypełnienie przez nas prawnych obowiązków związanych z procedurą odstąpienia od umowy lub procedurą reklamacyjną.
 3. Formularze odstąpienia od umowy oraz formularze reklamacyjne są przez nas archiwizowane. Fakt odstąpienia od umowy lub złożenia reklamacji odnotowywany jest również w systemie sklepowym.

 

Pliki cookies i inne technologie śledzące

 1. Nasza strona, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies, by zapewnić Ci najlepsze doświadczenia związane z korzystaniem z niej.
 2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.
 3. Cookies pozwalają nam:
  1. zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony jakiego oczekujesz,
  2. pamiętać Twoje zalogowanie do konta użytkownika przy każdej wizycie na stronie,
  3. pamiętać Twoje ustawienia podczas i pomiędzy wizytami na stronie,
  4. poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
  5. umożliwiać Ci korzystanie z funkcji społecznościowych,
  6. ulepszać funkcje dostępne dla Ciebie na stronie,
  7. korzystać z narzędzi analitycznych.

Więcej szczegółów znajdziesz poniżej.


Zgoda na cookies

Jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie cookies, prosimy o niekorzystanie ze strony dermatopik.pl. Korzystanie ze strony oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies własne

Pliki cookies można podzielić na własne oraz pochodzące od podmiotów trzecich. Cookies własne wykorzystujemy w celu zapewnienia prawidłowego działania strony.

Cookies podmiotów trzecich

Nasz blog oraz sklep, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Funkcje społecznościowe

 1. Blog wyposażony jest w mechanizm pozwalający na udostępnianie treści w serwisach społecznościowych. Mechanizm ten wykorzystuje pliki cookies firmy Oracle dotyczące usługi AddThis.
 2. Na blogu dostępny jest likebox oraz instagram feed. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Facebook oraz Instagram.

Facebook Pixel.

 1. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.
 2. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
 3. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjęłaś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne ode nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
 4. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Narzędzia społecznościowe.

Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

 

Afiliacja.

Na naszej stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych i bannerów afiliacyjnych. W celu ich prawidłowego działania na stronie mogą być używane pliki cookies m.in. następujących firm: Webe Partners, Legimi, Ceneo, Sales Media, System Partnerski.


Analiza i statystyka

Wykorzystujemy cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystamy w tym zakresie z Google Analytics. Zbierane w tym zakresie informacje są całkowicie anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację.

Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.