Atopowa prasówka 1/2017 | Atopowe zapalenie skóry a występowanie innych chorób

Atopowa prasówka 1/2017 | Atopowe zapalenie skóry a występowanie innych chorób

Atopowa prasówka jest to cykl wpisów, w którym przedstawiam najważniejsze informacje z artykułów naukowych dotyczących atopowego zapalenia skóry. W miarę możliwości są to artykuły najnowsze, z tego roku, ale także, zwłaszcza przy braku dostępu do najświeższych artykułów,  z ostatnich dwóch – trzech lat. Zapraszam do czytania 🙂

 

Czy atopowe zapalenie skóry jest chorobą całego organizmu?

Brunner, Patrick M., et al. „Increasing Comorbidities Suggest that Atopic Dermatitis Is a Systemic Disorder.” Journal of Investigative Dermatology 137.1 (2017): 18-25.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022202X16323661

 

Autorzy artykułu prezentują możliwość, że atopowe zapalenie skóry nie jest tylko chorobą skóry, ale też całego organizmu i w związku z tym występowanie AZS może zwiększać ryzyko wystąpienia innych zaburzeń, jednak żeby to jednoznacznie potwierdzić, potrzebne są długoterminowe badania.

 

Naukowcy na podstawie innych artykułów naukowych przedstawiają, jakie zaburzenia mogą wynikać z występowania AZS. I tak np. w jednym z badań stwierdzono, że AZS zwiększa ryzyko występowania reumatoidalnego zapalenia stawów, zapalenia jelit, czy tocznia rumieniowatego, czyli chorób autoimmunologicznych. Wykazano także, że u dzieci i dorosłych z AZS w Ameryce Północnej oraz Azji, ale nie w Europie stwierdzano zwiększone ryzyko nadwagi i otyłości.

 

Jeżeli chodzi o układ krwionośny, to u dzieci z umiarkowaną lub ciężko postacią stwierdza się znacznie zwiększone ciśnienie krwi, niezwiązane z nadmiarem tkanki tłuszczowej, natomiast u dorosłych stwierdzono znacznie większe ryzyko wystąpienia nadciśnienia, cukrzycy i hipercholesterolemii. Ryzyko zaburzeń ze strony układu krążenia jest tym wyższe, im częściej występują zaburzenia snu itp. W innym z badań stwierdzono, że pacjenci z AZS mają zwiększony poziom uwapnienia tętnic wiecowych. U dorosłych z AZS stwierdzono zwiększone ryzyko wystąpienie choroby wieńcowej, zawału mięśnia sercowego i zastoinowej choroby serca, dusznicę bolesną, udaru niedokrwiennego mózgu i choroby naczyń obwodowych. W tym miejscu czytania artykułu lekko się przeraziłam. Ale zobaczmy co dalej.

 

Kolejny punkt w artykule to nowotwory i tutaj autorzy podkreślają, że powiązanie między AZS a nowotworem jest skomplikowane i kontrowersyjne. Stwierdza się niewielki, ale istotny statystycznie wzrost ryzyka wystąpienia chłoniaków u osób z AZS. Dokładny mechanizm nie jest znany, ale przewlekły stan zapalny może sprzyjać rozwojowi nowotworu. Ogólnoustrojowe leki immunosupresyjne stosowane w leczeniu umiarkowanego do ciężkiego AZS, takie jak cyklosporyna, zwiększają ryzyko wystąpienia nowotworu złośliwego. W artykule przytaczane są także badania dotyczące ryzyka nowotworu w przypadku stosowania inhibitorów kalcyneuryny (czyli np. Protopic) i np. w badaniu na prawie 300 tysiącach pacjentów nie wykazano zwiększoengo ryzyka nowotworu przy stosowaniu takich leków. W przeciwieństwie do ewentualnego zwiększonego ryzyka wystąpienia chłoniaka, stwierdzono związek odwrotny pomiędzy AZS i ostrą białaczką limfoblastyczną brak związku z ostrą białaczką szpikową. Nie stwierdzono korelacji pomiędzy AZS a rakiem pęcherza. Stwierdzono także odwrotność lub brak związku między AZS a rakiem trzustki , mózgu i skóry. Powodem odwrotnego związku AZS z różnymi nowotworami wg autorów może być zwiększony nadzór immunologiczny.

 

Ostatni aspekt to zaburzenia psychiczne i tak AZS jest związana z częstszym występowaniem chorób psychicznych, takich jak depresja, lęk, myśli samobójcze, deficyt uwagi / nadpobudliwość i zaburzenia ze spektrum autyzmu. Występowanie tych zaburzeń jest powiązane z uciążliwym swędzeniem skóry, powodującym spadek jakości życia, problemy ze snem.

 

Podsumowując nie wygląda to zbyt optymistycznie, jednak tak jak autorzy wspomnieli jednoznaczne potwierdzenie powiązania występowania różnych chorób z AZS wymaga długoterminowych badań.Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.