Wpływ flory bakteryjnej jelit na ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry u niemowląt | Atopowa Prasówka 9/2017

Atopowa Prasówka to cykl wpisów, w którym przedstawiam najważniejsze informacje z artykułów naukowych dotyczących atopowego zapalenia skóry.  Tym razem Atopowa Prasówka dotycząca wpływu flory bakteryjnej jelit na ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry u niemowląt.

Wpływ flory bakteryjnej jelit na ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry u niemowląt | Atopowa Prasówka 9/2017

Penders, John, et al. "Establishment of the intestinal microbiota and its role for atopic dermatitis in early childhood." Journal of Allergy and Clinical Immunology132.3 (2013): 601-607.


Zmniejszony kontakt z mikroorganizmami jest rozważany jako jedna z przyczyn zwiększonej ilości alergii i innych przewlekłych chorób zapalnych. Różnorodność flory bakteryjnej jelit i jej skład są intensywnie badane, a zmniejszona różnorodność mikroorganizmów została połączona z różnymi chorobami. Szczególną uwagę poświęca się AZS i modulacji składu flory bakteryjnej przez zażywanie probiotyków.

Przedstawiane badanie jest badaniem dodatkowym do tego, które opisałam w tym wpisie. W badaniu wzięły udział dzieci, biorące udział w badaniu głównym, sprawdzającym suplementację lizatem bakteryjnym jako sposób zapobiegania atopowemu zapaleniu skóry. W badaniu głównym dzieci otrzymywały codziennie doustnie placebo lub lizat bakteryjny, zawierający martwe bakterie Escherichia coli i Enterococcus faecalis. W badaniu wzięło udział 606 noworodków (wiek poniżej 4 tygodni), gdzie jeden lub oboje rodziców posiadało atopowe zapalenie skóry, alergiczny nieżyt nosa i/lub astmę. Jednym z kryteriów wykluczających była kuracja antybiotykiem. Rodzice pobierali od dzieci próbki kału w 5, 13 i 31 tygodniu życia. Celem badania było sprawdzenie powiązania składu flory bakteryjnej jelit u niemowląt z występowaniem atopowego zapalenia skóry.

Kolonizacja przez Bifidobacterium spp, E.coli, Clostridium difficile, Bacteroides fragilis , Lactobacillus spp w wieku 5, 13 i 31 tygodni nie została powiązana z występowaniem AZS, natomiast kolonizacja przez Clostridium cluster I w wieku 5 tygodni została powiązana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia AZS przed 31 tygodniem życia. 

Do Clostridium cluster I należą C. acetobutylicum, C.disporicum, C.grantii, C.peptidovorans, C. Sporogenes, C.tetani, C.tyrobutyricom.

Znaleziono silne powiązanie między narodzinami przez cesarskie cięcie (CC) a składem flory bakteryjnej jelit - dzieci urodzone przez CC były rzadziej kolonizowane przez bakterie z rodzaju Bifidobakterium, Bacteroides oraz bakterie E.coli, ale  częściej przez Clostridium cluster I C. difficile. W wieku 13 i 31 tygodniu efekty CC na skład flory bakteryjnej jelit nadal były widoczne. W wieku 31 tygodni połowa dzieci urodzonych naturalnie była skolonizowana przez bakterie z rodzaju Lactobacillus, natomiast znacząco mniej dzieci było skolonizowanych przez te bakterie w grupie CC.

Kolejny aspekt powiązany z florą bakteryjną jelit to ilość starszego rodzeństwa. Wraz ze wzrostem liczby rodzeństwa maleje poziom kolonizacji przez bakterie z rodzaju Clostridium, a rośnie przez bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bacteroides w wieku 5 tygodni

Niemowlęta o relatywnie małej wadze urodzeniowe (2500 - 3000g) były rzadziej kolonizowane przez bakterie z rodzaju Bifidobacterium oraz Bacteroides w wieku 5 tygodni.

Dłuższy okres karmienia piersią został powiązany z niższym występowaniem Clostridium difficile i bakterii z rodzaju Bacteroides. Natomiast poziom kolonizacji przez bakterie z rodzaju Lactobacillus Bifidobacterium był zwiększony, gdy karmienie piersią trwało co najmniej 6 miesięcy.


Podsumowując sposób urodzenia i posiadanie rodzeństwa silnie wpływają na kolonizację przez Clostridium cluster I, która to grupa bakterii została powiązana z rozwojem AZS - kolonizacja przez Clostridium cluster I w wieku 5 tygodni została powiązana ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia AZS przed 31 tygodniem życia.  Urodzenie przez cesarskie ciecie oraz mniejsza ilość starszego rodzeństwa zwiększają poziom kolonizacji przez Clostridium cluster I, a tym samym mogą zwiększać ryzyko wystąpienia atopowego zapalenia skóry.

P.S. Zapraszam do polubienia strony Dermatopik na Facebooku. Dzięki temu nie przeoczysz żadnego nowego wpisu.

Brak komentarzy:

Obsługiwane przez usługę Blogger.